Hoogste Rente Sparen - veilig en handig!

Spaarmogelijkheden

Sparen & Internetsparen

Een spaarrekening is een rekening waar een bank een vergoeding in de vorm van rente (spaarrente) voor geeft. U als spaarder stelt het bedrag voor een bepaalde tijd ter beschikking aan de bank en krijgt hiervoor een beloning. Dit in tegenstelling tot een rekening-courant (betaalrekening) waar u vaak bedragen van afhaalt of op stort. Over betaalrekeningen wordt meestal geen of een lage rente uitgekeerd.

Aan sparen worden soms een aantal voorwaarden gesteld zoals:

  • een minimum inlegtijd
  • een maximum opnamebedrag per periode
  • een korte wachtperiode voor het op kunnen nemen van het saldo

Sinds de opkomst van het internet worden spaarrekeningen vaak aangeboden via internetsparen aangeboden. Het voordeel hiervan voor u is het feit dat u een hogere rente ontvangt. Ook kunt u uw spaarrekening volledig beheren via internet.

 

Spaargarantie

Alle aanbieders op deze website, behalve waar anders aangegeven, hebben een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) en staan daarmee onder toezicht van DNB. DNB stelt hoge eisen aan de vermogenspositie van banken.

Dit betekent dat de aangeboden spaarrekeningen onder de werking van het Depositogarantiestelsel vallen. Per 7 oktober 2008 is bekend geworden dat het Depositogarantiestelsel  € 100.000,- garandeert per persoon per bank (ongeacht het aantal spaarrekeningen).